تبلیغات
کـــلــــبــــه عــــشــــق مـــــن - کاش میفهمیدی.....

کـــلــــبــــه عــــشــــق مـــــن

کـاش مـی فـهـمیـدی …. قـهـر میـکنم تـا دسـتـم را مـحـکمتر بگیـری و بـلـنـدتـر بـگـویی: بـمان… نـه ایـنـکـه شـانـه بـالا بـیـنـدازی ؛ و آرام بـگویـى: هـر طور راحـتـى … !


کـاش مـی فـهـمیـدی ….


قـهـر میـکنم


تـا دسـتـم را مـحـکمتر بگیـری


و بـلـنـدتـر بـگـویی: بـمان…


نـه ایـنـکـه شـانـه بـالا بـیـنـدازی ؛


و آرام بـگویـى:


هـر طور راحـتـى … ![ شنبه 9 اسفند 1393 ] [ 10:56 ق.ظ ] [ راضیه ]

[ کلبه عشق() ]